Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Slavomír Pásztor  

Vyšná Úvrať č.7

Košice 040 14

IČO: 43 768 423

DIČ: 1072695393

tel. č .: T-com: 055/6711472                    

               O2: 0949 236 244

E-mail: slpa@pobox.sk

 

Ochrana osobných údajov

 

Je v záujme našej spoločnosti chrániť Vaše súkromie. Skôr než prostredníctvom tohto webu poskytnete akékoľvek osobné údaje, prečítajte si prosím nasledujúce informácie:

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že SLAVOMÍR PÁSZTOR, so sídlom 04014 Košice-Košická Nová Ves, Vyšná Úvrať 524/7, Slovenská republika, IČO: 43768423, zapísaný v Živnostenskom registri Okresný úrad Košice, Číslo živnostenského registra: 820-61645, (ďalej len "SLAVOMÍR PÁSZTOR") spracúva osobné údaje v súlade s platnou právnou úpravou , a od 25. 05. 2018 aj v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR").

 

Poskytovaním osobných údajov vyslovuje poskytovateľ - subjekt údajov súhlas so spracovaním týchto údajov správcom údajov – SLAVOMÍR PÁSZTOR.

 

Uisťujeme Vás, že všetky osobné údaje, ktoré SLAVOMÍR PÁSZTOR zhromažďuje, zhromažďuje iba na odôvodnené účely a len počas obmedzenej doby. Tieto údaje sú chránené maximálnou možnou mierou zabezpečenia, nebudú predané k spracovaniu tretej strane a budú zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb.

 

Na dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov starostlivo dohliadame, v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na mailovej adrese slpa@pobox.sk.

 

Fields marked with * are required.